Ana Simona Zelenovic – Mnogougao / Polygon

Marina Martić – Silent Talk / Nemi govor

Ana Ereš – Prećutni dogovor / Tacit agreement

Saša Janjić – o dokumentima

Beba Jovanović – Elle intervju

Jasmina Čubrilo – katalog Ltd.

Isidora Nikolić – Kvart intervju

Ljiljana Ćinkul – kritika Politika

Christine Kim – open studio

Jelena Vesić – o radu

Jelena Krivokapić – o radu

Branislav Dimitrijević – katalog Objekti

Jovan Despotović – kritika Danas

Aleksandra Estela Bjelica – iskustva van granice

YC – intervjui