SILENT TALK
Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, 2019.

Izložbom “Silent talk/Nemi govor” Lana Vasiljević se predstavlja velikim brojem radova, skulptura i objekata. Galerija Salona Muzeja savremene umetnosti može se posmatrati kao poligon za razmatranje različitih i raznolikih ideja i materijalizovanih formi koje Lana već nekoliko godina unazad promišlja i stvara. Izložba se stoga interpretira kao osobena fizička inkarnacija autorkinih unutrašnjih stavova i intimnih promisli, onoga što ona sama opisuje kao strategiju “mape uma”. Kako Marina Martić u pratećem tekstu za izložbu navodi : “Silent talk/Nemi govor” predstavlja konzistentni narativ sastavljen od predmeta i reči kojima je autorka svojom intervencijom dala moć da govore o vremenu, prostoru, prolaznosti, melanholiji, čežnji ali i beskrajnoj mogućnosti transformacije. Na taj način neuhvatljivi elementi postaju deo lične kartografije (..) Osnovna geometrijska tela poput kruga, trougla i kvadrata koje umetnica formira govore o traženju harmonije između reda i haosa. Urezane reči koje se ponavljaju i ukrštaju na objektima, predstavljaju znake, putokaze koji pozivaju na razmišljanje o dubljem značenju, o unutašnjim stvarima.“

Kustos izložbe: Una Popović
Autor pratećeg teksta za izložbu: Marina Martić