Problemi sa predmetima i vremenomalabaster, neon, staklo, metal, grafoskopska folija, fotografija… / fi 35 – 70 cm
plexi, paus / fi 5cm – 2m x 2 kom.
Galerija Zvono, Beograd, 2013

često razmišljam o jednoj igri, zovem je – stalno merim vreme. usitnjavam ga, delim ga. uglavnom na sate, rasporede. ako uspem da obuzdam vreme onda mogu i da postignem sve što u njega stavim. kao kutije u koje ulazim igrajući školice. jednostavna matematika.samo nikad nije tako.

1 / portret instalacija od 12 objekata

kuća je predmet.

dugo lako poslepodne iz prošlog vremena, kao ponekad i sada. kuća je ostala portret malih istorija. profil, poluprofil, izgubljeni profil, anfas. predmeti, biljke i trenuci uživanja, iako smo svi daleko u drugim vremenima.

predmeti uglavnom ostaju da nas nadžive. ima ih previše. sačuvali su se sami i formirali mandale. koliki zbir predmeta je dovoljan za fenomen atmosfere jednog vremena, stanja svesti.

identitet bivšeg postojanja koji se ne rimuje sa današnjim trenutkom.

2 / super teški elementi instalacija od 2 svetlosna tela

plemenito gasovito stanje. tekst muzike – cev – tube – neon. brzina zvuka usporena. moj background dok sam priključena za ostalo. misli i emocije mogu da me prate. dobra poezija. tačno i precizno o nepreciznim stvarima. kao i sva stanja koja prezive put kroz vreme.

 

tekst

underworld / sola system (a hundred days off,  london, 2002)

fat freddy’s drop  / this room  (based on a true story, new zealand, 2005)

nick cave / abattoir blues  (the lyre of orpheus, paris, 2004)

lauryn hill (the miseducation of lauryn hill, new york 1998)