Prećutni dogovor / Tacit agreement
Umetnička galerija Nadežda Petrović, Čačak, 2021.

O magiji stvari i tišini objekata / odlomak iz kataloga Na površini jednog od objekata koji konstituiše složeni prostorni ambijent izložbe Prećutni dogovor rukom umetnice stoji zapisano: Sve stvari se dešavaju sve vreme. Ovaj diskretni trag, poput otiska iz dnevničke beležnice, epitafa jednog intimnog trenutka u kome se kroz dijalog subjekta i objekata otkrivaju nevidljive veze koje tvore dinamiku svakodnevne drame njihove zajedničke egzistencije, upućuje na centralne tačke skulptorske preokupacije Lane Vasiljević (stvari, stanja i trajanje) kao gradivne elemente specifične sintakse objekata i ambijenata koje konstruiše. I mada bi bilo kakvo strogo formalno i medijsko određivanje njenog umetničkog istraživanja predstavljalo potragu za marginalnim, manje važnim aspektima jedne složene skulptorske metodologije, u najširem smislu ili „proširenom polju“ date konstelacije stvari, njihovih stanja i trajanja, oni se mogu opisati kao ambijenti u prostoru, opredmećeni tableu vivant koji dejstvom taktilnog, tekstualnog i svetlosnog izložbeni prostor pretvaraju u mesto vizuelnog i spoznajnog iskustva….