Kyomizudera temple C-print / 60x45cm / Tokyo, 2001.

“Na foto instalaciji vidimo grupe ljudi, parove ili pojedince koji očigledno dele isti prostor i svoju koncentraciju usmeravaju ka odredjenom, za nas nepristupačnom objektu. Bez obzira što bismo na osnovu fizionomija i fragmenata arhitekture mesto snimanja fotografija gotovo potpuno izvesno mogli locirati u Japan ipak, ostajemo uskraćeni za neke detalje: gde su nastale ove fotografije, ko su ti ljudi i kojoj vrsti objekta su tako zaneseno predani? Naslov rada će naprotiv razrešiti nedoumice do samog kraja: Rec je o čuvenom budističkom Kiyomizu-dera hramu ili “Hramu čiste vode”, ljudi na fotografijama su posetioci, uglavnom turisti koji manje ili više reaguju na duhovnost mesta, a objekat koji zaokuplja njihovu pažnju je živopisni pejzaž sa zalaskom sunca.”

(odlomak iz kataloga, tekst Jelene Vesić, kustosa izložbe Post-kolonija)