DOKUMENTI O UKIDANJU VREMENA
terakota, akril, grafit, vosak, pigment, papir…
20x15cm 95 kom.
Galerija Grafički kolektiv, Beograd, 2014

Svaka pločica je priča za sebe, mali intimni svet pun ličnih memorija, porodičnih artefakata, fotografija, crteža i intervencija. To su zapisi o svemu onome što se nalazi iza svake slike, svakog rada, to je jedna koherentna vizuelna naracija ispričana po malo drugačije. Svaki rad je univerzum za sebe, parcijalni deo lične istorije koji podjednako sadrži delove prošlosti ali i informacije iz savremenog svakodnevnog okruženja. Na taj način prošlost se integriše sa sadašnjošću čineći privatnu kulturu sećanja koju umetnica proizvodi živom i aktivnom. Artikulisanjem vlastite memorije i njene tematizacije kao svojevrsnog „dokumenta“ Vasiljevićeva izlazi u polje arhiviranja, ali ne pasivnog čuvara kolekcije sećanja, već upravljača istorije. „Ukidanje“ vremena je, stoga koncept kojim se umetnica služi kao preduslovom za organizovano sećanje, njegovo sistematizovano „čuvanje“ i „posmatranje“.