Document light boxes, inkjet printed photos / 125x90x17cm, x5 / Beograd, 1998.

Andrijana je rođena u Beogradu. Živi u Drezdenu. U zimu 1995 izgubila je sva lična dokumenta. Za taj sistem ona neko vreme nije postojala, sve dok nije dokazala suprotno…

Svaka pojedinačna slika jeste segment jednog procesa koji između ostalog sadrži obrasce policijske i medicinske sesije o čijem rezultatu svedoče njihove vizuelne i tekstualne identifikacione matrice: frekvencije neizlečivih bolesti, numeričke oznake policijske identifikacije u istražnom postupku i sl.

Prevod:

Pomoću ovog procesa priznajem odredbe korišćenja na identifikacionom sistemu i izjavljujem da se slažem sa automatskom obradom podataka koje sam navela.

Neophodno je izbeći gubitak ovog dokumenta.