DIMENSIONS OF DIALOGUE – SILENCE peskirano staklo, fotografija / 55x55x15cm / Paris, 1998.

…na pariskoj izlozbi zidnim instalacijama malog formata koji imaju izgled kultnog objekta. Radovi kao “Dimenzija dijaloga”, “Dimenzija tišine” ili “Ispovest” izloženi su kao deo intimnog predmetnog inventara autora i svaki za sebe je svojevrsna relikvija. Polja emotivnih stanja transponovana su kroz senzualnu telesnu konfiguraciju, koja se ukazuje u međuprostoru superponiranih “ekranskih” slojeva objekta kao magični medijator nove, unutrašnje dimenzije vremena.