As serious as you can get
Foto instalacija / 80x60cm
New York 1999-2000.
41. Oktobarski Salon, Beograd

U projektu nastalom na ulicama New York-a istraživala sam odnos između svakodnevne pasivne recepcije slika koje nas okružuju i aktivnog razmišljanja o ideologiji koja se prodaje preko određenih poruka. Ciklus fotografija koje sam tada napravila prikazuje portrete slučajnih prolaznika sa rečenicama/ izjavama koje pripadaju korpusu advertising-a. Neke od njih sam sakupila sa bilborda koji su se nalazili u okruženju gde sam se susretala sa ljudima koje sam fotografisala. Osobe koje se mogu videti na fotografijama su slučajni prolaznici kojima sam predložila da se fotografišu sa jednim od ponuđenih slogana, po njihovom izboru. Svako je pronašao slogan u kojem je želeo da prepozna sebe (rečenice su bile ispisane na komadima plexiglasa dimenzija 70x50cm).

Air Raid December 1999. New York City / Open Studios, International Studio/Curatorial Program,TRIBECA

…Among other shows and films shown at that time, cartoons were mostly shown during the day time, as schools were suspended.
Always, whenever the siren would announce a new attack, there would be an AIR RAID sign in the upper right corner of the TV screen, warning of the ongoing danger.